Vastleggen van de voorwaarden voor het gebruik van het Nubel logo en base-line

Het gebruik van het logo/base-line is enkel toegestaan voor de actie, activiteit of initiatief waaraan het logo is toegekend en gedurende de duur van deze actie, activiteit of initiatief. Voor elk nieuw gebruik of bij verlenging dient een nieuwe aanvraag ingediend te worden.

Het Nubel logo/base-line kan toegekend worden aan alle organisaties en publieke of private instellingen die het promoten van gezonde eetgewoontes en een gezonde levensstijl tot doel hebben of die acties, activiteiten of initiatieven ondernemen met deze bedoeling en waarbij de Nubel databank als werkinstrument gebruikt is.

Procedure voor het indienen van een aanvraag:

  • Naam en adres van de aanvragende organisatie
  • Maatschappelijk doel van de aanvragende organisatie (statuten opsturen)
  • Doel van het gebruik van het Nubel logo
  • Nauwkeurige beschrijving van de ingebruikname
  • Duur van het gebruik
  • Gebruikte middelen, kanalen, media
  • Opsomming van de eventuele partners van het project

Het NUBEL logo/base-line kan niet toegekend worden voor de commerciële promotie van merken en bedrijven.

De beslissing zal binnen de 15 werkdagen genomen worden door de Raad van Bestuur en schriftelijk verstuurd worden aan de aanvrager.

Het gebruik van het logo/base-line kan op elk moment worden ingetrokken indien wordt vastgesteld dat de aanvrager afwijkt van de voorwaarden waaronder toelating werd verleend.

In alle omstandigheden blijft het logo en de base-line eigendom van de vzw NUBEL.