Bestelformulier:

De Belgische Voedingsmiddelentabel - 6de editie


Selecteer uw bestelling:
* BTW + verzendingskost inbegrepen!De doorgestuurde informatie zal door Nubel gebruikt worden om de bestelling af te handelen. De betrokken personen hebben toegang tot de gegevens en kunnen een eventuele verbetering laten aanbrengen overeenkomstig met de wet van 08 december 1992 en haar uitvoeringsbesluiten. Het is mogelijk bijkomende inlichtingen te bekomen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Hallepoort 5-8 te 1060 Brussel).
Privacy

Nubel Belgische Voedingsmiddelentabel - 6de editie


De bestelde goederen worden pas verzonden na ontvangst van het juiste bedrag op rekeningnummer IBAN BE34 4352 0159 6190 (BIC:KREDBEBB) van NUBEL met vermelding:
- "VMT" (voor de Voedingsmiddelentabel)Klik hier indien u de NUBEL VOEDINGSPLANNER wenst te bestellen!

Klik op bovenstaande link om de nubel.be website te openen! Daar kan u heel eenvoudig uw licentie aanvragen voor de Nubel Voedingsplanner!


Facturen worden vanaf heden per mail en in PDF-vorm verstuurd!