Merknamendatabank met maten en gewichten

Update: mei 2018!


 

De korf van voedingsmiddelen, actueel beschikbaar voor de consument in alle mogelijke merken, is quasi onuitputtelijk. Daarenboven is er, sinds een tiental jaren, een nieuwe generatie van voedingsmiddelen ontstaan, zoals novel foods, gezondheidsproducten, voedingssupplementen. In een Belgische supermarkt wordt het aantal aangeboden producten, dat betrekking heeft op voeding, geschat op 8000.

Om de kwalitatieve gegevens van een voedingsmiddel te linken aan de kwantitatieve gegevens werd gebruik gemaakt van het standaardwerk “maten en gewichten” opgesteld door de Hoge Gezondheidsraad. De vernieuwde versie werd rechtstreeks opgenomen in deze online merknamendatabank op www.internubel.be.


NIEUW vanaf mei 2018
De vetzuren en suikers staan handig per onderverdeling gegroepeerd waardoor de lijst veel overzichtelijker kan worden getoond. Het hoofditem is een link, herkenbaar aan de onderlijning.
Wanneer je klikt op de link, klapt deze open en kan de volledige lijst worden bekeken.

Merknamendatabank: onderverdelingen vetzuren en suikers

We stellen bepaalde sociale trends vast:

  • het aantal éénpersoonsgezinnen neemt toe
  • ook de vergrijzing van de bevolking neemt sterk toe.

Deze maatschappijontwikkeling beïnvloedt aldus het voedingsgedrag en het aanbod van aangepaste formules.

Men kan kant- en klare gerechten aankopen en thuis opwarmen. In dit geval is alle nuttige informatie op het etiket meestal wel beschikbaar. Anderzijds neemt het uit eten gaan in restaurants of het gebruik van maaltijden op het werk, op de school en andere instellingen toe. Inzake informatie over de samenstelling en kwaliteit moet de consument dan vertrouwen op de kennis van de kok van het restaurant, de diëtist(e) of kok van de gaarkeuken of industriële grootkeuken.

Deze tussenpersonen dragen dan een grote verantwoordelijkheid niet alleen inzake voedselveiligheid maar ook inzake voedingskwaliteit. Voor de voedingskwaliteit doen velen van hen beroep op beschikbare informatie over smakelijke en tevens voedingsevenwichtige recepten. De kennis van de voedingswaarden is hier essentieel. Voedingsmiddelentabellen met de nutritionele samenstelling van de meest courante producten of geprogrammeerde recepten gekoppeld aan deze tabellen zijn voor hen een onmisbaar instrument.

Nubel (www.Nubel.com), die een Belgische wetenschappelijke databank van nutriënten in voedingsmiddelen beheert, biedt sinds enkele jaren zulke instrumenten aan:

  • een voedingsmiddelentabel met gemiddelde waarden voor generieke producten (zonder merk)
  • een berekeningsprogramma, de Nubel Voedingsplanner.

Deze was en is nog steeds een handig instrument voor consumenten ter motivatie van evenwichtige voeding.
Dit alles is mooi, maar uiteindelijk blijft voor de verbruiker zelf een grote verantwoordelijkheid voor zijn gezondheid weggelegd.

Dat begint met een gezonde leefwijze waarin een gezonde en evenwichtige voeding past.


Enkele vaststellingen:
  • Uit het rapport van de nationale Gezondheidsenquête 2008 blijkt dat de Belg gemiddeld te dik is. Bijna de helft van de volwassen bevolking heeft een BMI van 25 of meer (54 % van de mannen en 40 % van de vrouwen), wat gelijk staat aan overgewicht. 14 % is echt zwaarlijvig (BMI ≥ 30).

  • Wat nog meer verontrustend is, is dat al 18 % van de jongeren van 2 tot en met 17 jaar overgewicht heeft. In de leeftijdsgroep 5 tot 9 jaar is dat zelfs 22 %. Dit is extra verontrustend omdat overgewicht bij kinderen bijdraagt tot de epidemie van overgewicht bij volwassenen.

Het preventieve gezondheidsbeleid heeft dus absolute prioriteit.

Overheid en onderwijs hebben hier een belangrijke rol te spelen. Het is niet de bedoeling te moraliseren, maar een nuchtere vaststelling van de actuele gezondheidstoestand baart zorgen.

Grote inspanningen werden in het verleden geleverd om kennis en inzicht te geven aan de consument over de voedingswaarde door de stakeholders met de medewerking van Nubel gezondheidswerkers en voorlichtingsinstituten met inbegrip van het onderwijs. Een juiste inschatting van het nutritioneel impact van de gebruikte voedingsmiddelen is ook noodzakelijk. In dit opzicht waren diëtisten met eigen praktijk-, huisartsen, en andere personen werkzaam in de gezondheidszorg dé vragende partij naar een tabel waarin merkproducten vermeld worden. Zij kunnen vanaf nu beschikken over productgegevens van merkartikelen en deze on line raadplegen in de merknamendatabank op www.interNubel.be.

Dagelijks zijn er updates en worden er nieuwe producten toegevoegd .

Deze nieuwe Belgische merknamentabel heeft het daglicht kunnen zien dankzij de positieve trend die in de voedingswereld kan vastgesteld worden: de openheid en de wil om voedingsinformatie op een duidelijke wijze naar de consument te brengen.

Onze Belgische fabrikanten en distributiesector hebben zo ook actief meegewerkt aan het concretiseren van deze nieuwe Belgische merknamentabel.

De merknamendatabank met maten en gewichten is een primeur voor België!

Nergens binnen Europa is dergelijk initiatief beschikbaar op het internet.
Het gebruik van de merknamentabel door individuele verbruikers is nog eerder beperkt, maar door vorming via onderwijs of via internet zal ook hij/zij dit instrument in de toekomst leren kennen.

Kortom InterNubel komt op het juiste moment. Het tot stand brengen is de inzet en werkijver van velen. Ook de informatica-ondersteuning is lang en grondig aan de vooropgestelde doelen getest. Nu kan de wisselwerking tussen aanbod en raadpleging van zeer concrete productgegevens starten.

De toegang tot de Merknamendatabank www.interNubel.be kan GRATIS bekomen worden door de aanvraag van een persoonlijk paswoord.