Realisaties van Nubel

Europees niveau

FOD Volksgezondheid

Nationaal Voedings- en Gezondheidsplan (NVGP)

Nationaal Voedings- en gezondheidsplan (NVGP)

Hoofddoel van het NVGP is erop toe te zien dat de Belgische bevolking een beroep kan doen op concrete, zichtbare en nationaal gecoördineerde acties die het mogelijk maken om via verbeterde eetgewoonten en verhoogde lichamelijke activiteit het risico op ziektes te verminderen, de gezondheidstoestand te optimaliseren en ieders levenskwaliteit te verhogen. Het plan bevat de aanbevelingen die internationale instanties (WHO, EC) hebben voorgesteld en is gebaseerd op de resultaten van de peiling naar "de voedselconsumptie van de Belgische bevolking" die in 2004 door het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV) werd uitgevoerd alsook op de adviezen van de Hoge Gezondheidsraad (HGR). Met het oog op efficiëntie zijn de strategieën en aanbevelingen uitgewerkt binnen verschillende werkgroepen die op multidisciplinaire basis zijn samengesteld om ruime ondersteuning te krijgen van alle betrokken actoren. In deze groepen zitten vertegenwoordigers van de federale overheid en de overheden van Gemeenschappen en Gewesten, van consumentenorganisaties, onderzoeksinstellingen, de academische wereld en beroeps-, sector- en privéverenigingen.


Voor bijkomende informatie: http://www.mijnvoedingsplan.be

Hoge  Gezondheidsraad (HGR)

Hoge gezondheidsraad

Maten en gewichten

Het doel van een standaardwerk rond "Maten en gewichten" bestaat erin om aan onderzoekers in het domein rond voeding een werkinstrument aan te reiken dat toelaat om op uniforme wijze kwalitatieve gegevens met betrekking tot de hoeveelheid ingenomen voedsel om te zetten in kwantitatieve gegevens. Dit document kwam tot stand dankzij een werkgroep opgericht binnen de "Hoge Gezondheidsraad".

Voedingsaanbevelingen voor België

De leden van de "Nationale Raad voor de Voeding", opgericht door de Minister van Volksgezondheid en Leefmilieu, heden als afdeling van de Hoge Gezondheidsraad, hebben voor België richtlijnen opgesteld aangaande aanbevolen hoeveelheden voedingsstoffen voor de gezonde bevolking. Speciale dank hiervoor aan de leden van de werkgroepen binnen de Nationale Raad voor de Voeding.
De bedoeling van aanbevolen hoeveelheden voedingsstoffen is:

  • het verschaffen van aanbevelingen voor een gezonde en evenwichtige voeding voor bepaalde doelgroepen;
  • het beoordelen van consumptiecijfers uit voedingsanamnetisch onderzoek;
  • het beheren van de voedselvoorziening.

De Hoge Gezondheidsraad heeft voor België richtlijnen opgesteld aangaande aanbevolen hoeveelheden voedingsstoffen voor de gezonde bevolking. Speciale dank hiervoor aan de leden van de werkgroep "voeding en gezondheid, voedselveiligheid inbegrepen (VGVV)".

Deze aanbevelingen hebben betrekking op macro- en micronutriënten en op de energiebalans. Deze fundamentele begrippen vormen de nodige wetenschappelijke basis voor een vertaling naar aanbevolen consumptie van voedingsmiddelen. Ze hebben als doel een referentie te vormen voor gezondheidswerkers die betrokken zijn bij de volksgezondheid en meer in het bijzonder bij de promotie en het verzekeren van een evenwichtige voeding, voor docenten evenals voor de verantwoordelijken van de voedingsindustrie en van de catering.


Voor bijkomende informatie: Voedingsaanbevelingen voor België - 2016 (PDF)

Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV)

Voedselconsumptiepeiling

Dankzij de nationale voedselconsumptiepeiling, uitgevoerd door het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid in 2004, konden de eetgewoonten van de Belgische bevolking boven de 15 jaar op een wetenschappelijke manier onderzocht worden. De resultaten van dit onderzoek lieten niet alleen de voedingstekorten en –overschotten zien maar ook de subgroepen binnen de bevolking die een potentieel risico lopen wegens onvoldoende of overmatige inname van macro- en micronutriënten of andere specifieke voedingsmiddelen. Ze werden nuttig aangewend om de verschillende krachtlijnen uit het NVGP te verfijnen.

Idealiter zou een dergelijk onderzoek met een regelmatig interval moeten worden herhaald, met name om de doeltreffendheid te evalueren van de acties die in het kader van het NVGP zijn voorgesteld. Het volgende onderzoek, voorzien voor 2010, bevindt zich momenteel in de voorbereidingsfase en zal gericht zijn op de eetgewoonten van schoolgaande kinderen en adolescenten onder de 15 jaar.


Voor bijkomende informatie: Voedselconsumptiepeiling

Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie (VIGEZ vzw)

Actieve voedingsdriehoek

Het Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie (VIGEZ) en Nubel werken al jarenlang samen op het terrein van de wetenschappelijke ondersteuning van de voedingsvoorlichting in Vlaanderen. De actieve voedingsdriehoek geeft een idee van wat je dagelijks zou moeten eten om voldoende voedingsstoffen op te nemen. De aanbevelingen zijn opgesteld voor de algemene bevolking die matig fysiek actief is. Als je intensief sport, zware lichamelijke activiteit verricht of je arts je een bepaald dieet voorschrijft (b.v. licht verteerbaar dieet), kun je het beste meer advies vragen aan een diëtist(e) over de juiste hoeveelheid, de keuze en de variatie van voedingsmiddelen. Sportinspanningen bijvoorbeeld vragen een grotere vochtbehoefte dan de aanbevolen 1,5 liter die we in normale omstandigheden zouden moeten drinken. Elk voedingsmiddel op zich levert een aantal voedingsstoffen. Eén enkel voedingsmiddel levert echter nooit alle vereiste voedingsstoffen. In dit model vind je 7 groepen voedingsmiddelen die elk hun aandeel leveren in de samenstelling van een gezonde, gevarieerde en evenwichtige voeding. Het topje van de actieve voedingsdriehoek is eigenlijk een toemaatje.

Lichaamsbeweging is naast een goede voeding erg belangrijk voor een goede gezondheid. Met lichaamsbeweging worden inspanningen bedoeld met een matige intensiteit of inspanningen waarbij je hart iets sneller slaat, je ademhaling iets sneller gaat dan normaal en waarbij je licht zweet. Voor een goede gezondheid moeten volwassenen dagelijks minstens 30 minuten per dag lichaamsbeweging nemen. Dit mag verspreid worden over de dag, bijvoorbeeld door tweemaal 15 minuten te bewegen. Voor kinderen en jongeren luidt de aanbeveling om minstens 60 minuten per dag lichaamsbeweging te nemen. Kies voor activiteiten die passen in je dagelijkse bezigheden zoals fietsen, stevig doorstappen, zwemmen, dansen, met de bal spelen of de trap nemen. Sporten is natuurlijk ook prima. Ben je ouder dan 35 jaar, sinds lange tijd inactief, of heb je gezondheidsproblemen, raadpleeg dan eerst je huisarts voor je intensief begint te sporten.


Actieve voedingsdriehoek


Wenst men meer informatie te bekomen surf dan naar: http://www.vigez.be

Federatie Voedingsindustrie

Happy Body to you: een fit persoon is er twee waard!

Happy Body to you!

Wat is Happy Body?

Happy Body, een Stichting van openbaar nut, is een initiatief van de Belgische Federatie Voedingsindustrie (FEVIA vzw), de vzw Nubel (Nutriënten België) en het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité (BOIC).

Happy Body wil de mensen aansporen tot een betere levensstijl:
evenwichtige voeding en voldoende beweging.

Hoe werkt Happy Body?

De Stichting wil niets aan de kaak stellen maar aanmoedigen, niet alarmeren maar helpen. Daartoe werkt Happy Body samen met: deskundigen, wetenschappers, bevoegde overheden, de onderwijssector en de media en heeft partnerships met bijvoorbeeld de mutualiteiten, de diëtistenverenigingen en de Gezinsbond. Als gevolg van deze samenwerking ontstaat een platform waar partnerorganisaties hun krachten bundelen om voor iedereen een omgeving te creëren die een evenwichtige voeding en voldoende lichaamsbeweging in de hand werkt. Een “Happy Body Attitude” voor iedereen!

Happy Body stelt onder andere een gratis online coach ter beschikking. Hier krijg je informatie, adviezen, hulpmiddeltjes… allemaal afgestemd op jouw persoonlijke profiel. En wil je extra ondersteuning, dan kan je je inschrijven om dagelijks persoonlijke tips te ontvangen via e-mail.

Meer informatie: www.happybodytoyou.be

EuroFir project

Mission statement

Eurofir

 

EuroFIR aims to provide the first comprehensive pan-European food information resource, using state-of-the-art database linking, to allow effective management, updating, extending and comparability.The project has reached the following results so far:

  • 20 authoritative European Food Composition Databases (FCDB) containing more than 50.000 are available on the Internet.

  • More than 27.000 foods from 25 EuroFIR countries have been LanguaL indexed.
  • Development of the EuroFIR eSearch facility, which allows the simultaneous online search of FCDBs worldwide.

  • A data quality evaluation system for published nutrient values has been developed and a quality framework for both laboratories producing data and for compilers managing databases has been developed to ensure adherence of all compilers to quality standards, and to demonstrate transparency and traceability of data in European FCDBs.

  • EuroFIR eBASIS, a unique database that collates international research on the composition and biological effects of plant-based bioactive compounds into a single, comprehensive reference resource, has been established.

  • Design and implementation of a process for the identification, prioritisation, collection and analysis of traditional and ethnic foods.

  • Establishment of recommendations that form the basis of a European standard for food composition data, adopted within the European Committee for Standardisation (CEN) framework
Food information

When dealing with food composition data, it is an advantage to have certain background information and knowledge about them. This will help users in the correct use of food composition data and databases (FCDBs).Therefore, in this section, valuable background information regarding food composition data and FCDBs is presented, including an outline on what FCDBs are and what kind of information they usually provide, a short description of how food data is obtained (including steps in the process from generating data to incorporating them into a database), as well as an outline on the need and establishment of food classification and description systems.Further, uses and users of food composition data and databases are described. This section also provides access to food composition-related scientific articles, reports, posters and other documents related to food composition.

One of the key achievements of the EuroFIR project is the establishment of the EuroFIR AISBL new legal entity, which forms the basis of an international, non-profit Association based in Belgium. (Association Internationale Sans But Lucratif; abbreviated AISBL)

Voor bijkomende informatie: http://www.eurofir.net