Realisaties van Nubel

Europees niveau

FOD Volksgezondheid

Nationaal Voedings- en Gezondheidsplan (NVGP)

Nationaal Voedings- en gezondheidsplan (NVGP)

Hoofddoel van het NVGP is erop toe te zien dat de Belgische bevolking een beroep kan doen op concrete, zichtbare en nationaal gecoördineerde acties die het mogelijk maken om via verbeterde eetgewoonten en verhoogde lichamelijke activiteit het risico op ziektes te verminderen, de gezondheidstoestand te optimaliseren en ieders levenskwaliteit te verhogen. Het plan bevat de aanbevelingen die internationale instanties (WHO, EC) hebben voorgesteld en is gebaseerd op de resultaten van de peiling naar "de voedselconsumptie van de Belgische bevolking" die in 2004 door het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV) werd uitgevoerd alsook op de adviezen van de Hoge Gezondheidsraad (HGR). Met het oog op efficiëntie zijn de strategieën en aanbevelingen uitgewerkt binnen verschillende werkgroepen die op multidisciplinaire basis zijn samengesteld om ruime ondersteuning te krijgen van alle betrokken actoren. In deze groepen zitten vertegenwoordigers van de federale overheid en de overheden van Gemeenschappen en Gewesten, van consumentenorganisaties, onderzoeksinstellingen, de academische wereld en beroeps-, sector- en privéverenigingen.


Voor bijkomende informatie: http://www.mijnvoedingsplan.be

Hoge  Gezondheidsraad (HGR)

Hoge gezondheidsraad

Maten en gewichten

Het doel van een standaardwerk rond "Maten en gewichten" bestaat erin om aan onderzoekers in het domein rond voeding een werkinstrument aan te reiken dat toelaat om op uniforme wijze kwalitatieve gegevens met betrekking tot de hoeveelheid ingenomen voedsel om te zetten in kwantitatieve gegevens. Dit document kwam tot stand dankzij een werkgroep opgericht binnen de "Hoge Gezondheidsraad".

Voedingsaanbevelingen voor België

De leden van de "Nationale Raad voor de Voeding", opgericht door de Minister van Volksgezondheid en Leefmilieu, heden als afdeling van de Hoge Gezondheidsraad, hebben voor België richtlijnen opgesteld aangaande aanbevolen hoeveelheden voedingsstoffen voor de gezonde bevolking. Speciale dank hiervoor aan de leden van de werkgroepen binnen de Nationale Raad voor de Voeding.
De bedoeling van aanbevolen hoeveelheden voedingsstoffen is:

 • het verschaffen van aanbevelingen voor een gezonde en evenwichtige voeding voor bepaalde doelgroepen;
 • het beoordelen van consumptiecijfers uit voedingsanamnetisch onderzoek;
 • het beheren van de voedselvoorziening.

De Hoge Gezondheidsraad heeft voor België richtlijnen opgesteld aangaande aanbevolen hoeveelheden voedingsstoffen voor de gezonde bevolking. Speciale dank hiervoor aan de leden van de werkgroep "voeding en gezondheid, voedselveiligheid inbegrepen (VGVV)".

Deze aanbevelingen hebben betrekking op macro- en micronutriënten en op de energiebalans. Deze fundamentele begrippen vormen de nodige wetenschappelijke basis voor een vertaling naar aanbevolen consumptie van voedingsmiddelen. Ze hebben als doel een referentie te vormen voor gezondheidswerkers die betrokken zijn bij de volksgezondheid en meer in het bijzonder bij de promotie en het verzekeren van een evenwichtige voeding, voor docenten evenals voor de verantwoordelijken van de voedingsindustrie en van de catering.


Voor bijkomende informatie: Voedingsaanbevelingen voor België - 2016 (PDF)

Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV)

Voedselconsumptiepeiling

Dankzij de nationale voedselconsumptiepeiling, uitgevoerd door het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid in 2004, konden de eetgewoonten van de Belgische bevolking boven de 15 jaar op een wetenschappelijke manier onderzocht worden. De resultaten van dit onderzoek lieten niet alleen de voedingstekorten en –overschotten zien maar ook de subgroepen binnen de bevolking die een potentieel risico lopen wegens onvoldoende of overmatige inname van macro- en micronutriënten of andere specifieke voedingsmiddelen. Ze werden nuttig aangewend om de verschillende krachtlijnen uit het NVGP te verfijnen.

Idealiter zou een dergelijk onderzoek met een regelmatig interval moeten worden herhaald, met name om de doeltreffendheid te evalueren van de acties die in het kader van het NVGP zijn voorgesteld. Het volgende onderzoek, voorzien voor 2010, bevindt zich momenteel in de voorbereidingsfase en zal gericht zijn op de eetgewoonten van schoolgaande kinderen en adolescenten onder de 15 jaar.


Voor bijkomende informatie: Voedselconsumptiepeiling

Vlaams Instituut Gezond Leven

VOEDINGSDRIEHOEK
Voedingsdriehoek

Gezond en duurzaam eten met de voedingsdriehoek

Gezond eten: wat is dat nu precies? In de media verschijnen zoveel tegenstrijdige berichten dat je op den duur het bos door de bomen niet meer ziet. Daarom verzamelde het Vlaams Instituut Gezond Leven alle huidige wetenschappelijke kennis over gezonde voeding – wat krijgt de voorkeur, wat beperk je beter – voor jou in de voedingsdriehoek. We willen richtlijnen geven die op lange termijn voor iedereen haalbaar zijn. En die ervoor zorgen dat er ook voor onze kinderen en kleinkinderen genoeg gezond voedsel is. Het resultaat is een realistisch en duurzaam model dat perfect past in de Vlaamse eetcultuur.


Uitgangspunten voedingsdriehoek

De voedingsdriehoek is gebaseerd op uitgebreide literatuurstudie en overleg met experts. Dit vormde de basis voor het formuleren van volgende gemeenschappelijke uitgangspunten:

 • Eet in verhouding meer plantaardige dan dierlijke voeding.
 • Vermijd ultrabewerkte voeding zoveel mogelijk.
 • Verspil geen voeding en matig je consumptie.

BEWEGINGSDRIEHOEK
Bewegingsdriehoek

Minder zitten en meer bewegen met de bewegingsdriehoek

Wat doe je het best?

 • Zit minder lang stil én beweeg meer.
 • Zet stap voor stap.
 • Ga elke dag voor een gezonde mix.

Hoe kan je voldoende bewegen en minder stilzitten?

 • Varieer waar je beweegt en minder zit.
 • Ruil minder gezonde keuzes in voor gezonde gewoontes.
 • Voel je goed.
 • Denk vooruit en plan.
 • Pas je omgeving aan.

Wenst men meer informatie te bekomen surf dan naar: http://www.gezondleven.be


EuroFir project

Mission statement

Eurofir

 

EuroFIR aims to provide the first comprehensive pan-European food information resource, using state-of-the-art database linking, to allow effective management, updating, extending and comparability.The project has reached the following results so far:

 • 20 authoritative European Food Composition Databases (FCDB) containing more than 50.000 are available on the Internet.

 • More than 27.000 foods from 25 EuroFIR countries have been LanguaL indexed.
 • Development of the EuroFIR eSearch facility, which allows the simultaneous online search of FCDBs worldwide.

 • A data quality evaluation system for published nutrient values has been developed and a quality framework for both laboratories producing data and for compilers managing databases has been developed to ensure adherence of all compilers to quality standards, and to demonstrate transparency and traceability of data in European FCDBs.

 • EuroFIR eBASIS, a unique database that collates international research on the composition and biological effects of plant-based bioactive compounds into a single, comprehensive reference resource, has been established.

 • Design and implementation of a process for the identification, prioritisation, collection and analysis of traditional and ethnic foods.

 • Establishment of recommendations that form the basis of a European standard for food composition data, adopted within the European Committee for Standardisation (CEN) framework
Food information

When dealing with food composition data, it is an advantage to have certain background information and knowledge about them. This will help users in the correct use of food composition data and databases (FCDBs).Therefore, in this section, valuable background information regarding food composition data and FCDBs is presented, including an outline on what FCDBs are and what kind of information they usually provide, a short description of how food data is obtained (including steps in the process from generating data to incorporating them into a database), as well as an outline on the need and establishment of food classification and description systems.Further, uses and users of food composition data and databases are described. This section also provides access to food composition-related scientific articles, reports, posters and other documents related to food composition.

One of the key achievements of the EuroFIR project is the establishment of the EuroFIR AISBL new legal entity, which forms the basis of an international, non-profit Association based in Belgium. (Association Internationale Sans But Lucratif; abbreviated AISBL)

Voor bijkomende informatie: http://www.eurofir.net