Wetgeving

Omschrijving:
 • Verordening (EG) Nr. 1333/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 inzake levensmiddelenadditieven.
 • Koninklijk Besluit (KB) van 1 maart 1998 betreffende in voedingsmiddelen toegelaten toevoegsels met uitzondering van kleurstoffen en zoetstoffen. (enkel voor cafeïne).
 • Koninklijk Besluit (KB) van 3 maart 1992 betreffende het in de handel brengen van nutriënten en van voedingsmiddelen waaraan nutriënten werden toegevoegd.
 • Verordening (EG) Nr. 258/97 van het Europees Parlement en de Raad van 27 januari 1997 betreffende nieuwe voedingsmiddelen en nieuwe voedingsingrediënten (vanaf 1/1/2018 vervangen door Verordening (EG) Nr. 2015/2283)
 • Verordening (EG) Nr. 2991/94 van de Raad van 5 december 1994 tot vaststelling van normen voor smeerbare vetproducten.
 • Verordening (EU) Nr. 1169/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2011 betreffende de verstrekking van voedselinformatie aan consumenten, tot wijziging van Verordeningen (EG) nr. 1924/2006 en (EG) nr. 1925/2006 van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijn 87/250/EEG van de Commissie, Richtlijn 90/496/EEG van de Raad, Richtlijn 1999/10/EG van de Commissie, Richtlijn 2000/13/EG van het Europees Parlement en de Raad, Richtlijnen 2002/67/EG en 2008/5/EG van de Commissie, en Verordening (EG) nr. 608/2004 van de Commissie.
 • Koninklijk Besluit (KB) van 18 februari 1991 betreffende voedingsmiddelen bestemd voor bijzondere voeding.
 • Verordening (EU) Nr. 609/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 12 juni 2013 inzake voor zuigelingen en peuters bedoelde levensmiddelen, voeding voor medisch gebruik en de dagelijkse voeding volledig vervangende producten voor gewichtsbeheersing.
 • Uitvoeringsverordening (EU) Nr. 1337/2013 van de Commissie van 13 december 2013 tot vaststelling van de regels voor de toepassing van Verordening (EU) nr. 1169/2011 van het Europees Parlement en de Raad, wat betreft het vermelden van het land van oorsprong of de plaats van herkomst voor vers, gekoeld of bevroren vlees van varkens, schapen, geiten en pluimvee.

 • Voedingssuplementen

  Volgens de definitie is een voedingssupplement een als aanvulling op de normale voeding bedoelde voor gedoseerde voedingsmiddelen bevattende één of meer nutriënten, planten, plantenbereidingen of andere stoffen, die een nutritioneel of fysiologisch effect bezitten. Onder voedingssupplementen wordt verstaan alle voor gedoseerde voedingsmiddelen (capsules, pastilles, druppeltellers,...) die een of meer nutriënten, planten of andere stoffen met een nutritief of fysiologisch effect bevatten. Voedingssupplementen zijn bedoeld als aanvulling op de normale voeding.


  De voedingssupplementen kunnen als volgt ingedeeld worden:

  • vaste voedingssupplementen (vb: poeders, tabletten, capsules, kauwtabletten, …)
  • vloeibare voedingssupplementen en siropen (met minder dan 60% suikers en mogen dus geen siroop noemen) (vb: oplossingen, dranken, druppels, gels, …)
  • kauwbare voedingssupplementen (met uitzondering van kauwtabletten) en echte siropen (meer dan 60% suiker) (vb: siroop, gummies, kauwcapsules, …)

  De volledige lijst van gecommercialiseerde voedingssupplementen en verrijkte voedingsmiddelen vind je terug op website van de FOD Volksgezondheid: http://www.health.belgium.be/nl/voeding/specifiekevoedingsmiddelen/ voedingssupplementen-en-verrijkte voedingsmiddelen


  Volgens de definitie is een voedingssupplement een als aanvulling op de normale voeding bedoelde voor gedoseerde voedingsmiddelen bevattende één of meer nutriënten, planten, plantenbereidingen of andere stoffen, die een nutritioneel of fysiologisch effect bezitten. Onder voedingssupplementen wordt verstaan alle voor gedoseerde voedingsmiddelen (capsules, pastilles, druppeltellers,...) die een of meer nutriënten, planten of andere stoffen met een nutritief of fysiologisch effect bevatten. Voedingssupplementen zijn bedoeld als aanvulling op de normale voeding.

  De voedingssupplementen kunnen als volgt ingedeeld worden:

  • vaste voedingssupplementen (vb: poeders, tabletten, capsules, kauwtabletten, …)
  • vloeibare voedingssupplementen en siropen (met minder dan 60% suikers en mogen dus geen siroop noemen) (vb: oplossingen, dranken, druppels, gels, …)
  • kauwbare voedingssupplementen (met uitzondering van kauwtabletten) en echte siropen (meer dan 60% suiker) (vb: siroop, gummies, kauwcapsules, …)

  De volledige lijst van gecommercialiseerde voedingssupplementen en verrijkte voedingsmiddelen vind je terug op website van de FOD Volksgezondheid: http://www.health.belgium.be/nl/voeding/specifiekevoedingsmiddelen/ voedingssupplementen-en-verrijkte voedingsmiddelen


  Additievenlijst

  De numerieke lijst van toevoegsels is beschikbaar via onze website www.nubel.com

  De Europese Unie heeft aan elk levensmiddelenadditief een nummer gegeven dat wordt voorafgegaan door de letter E. Alleen additieven die voldoen aan de volgende criteria worden goedgekeurd en krijgen een E-nummer:

  • 1) geen gevaar voor de gezondheid,
  • 2) geen misleiding van de consument,
  • 3) technologisch nut.

  De E-nummers werden voor een stuk toegekend volgens de verschillende categorieën toevoegsels. Volgende categorieën additieven worden onderscheiden:

  zoetstof, kleurstof, conserveermiddel, antioxidant, draagstof, voedingszuur, zuurteregelaar, antiklontermiddel, antischuimmiddel, vulstof, emulgator, smeltzout, verstevigingsmiddel, smaakversterker, schuimmiddel, geleermiddel, glansmiddel, bevochtigingsmiddel, gemodificeerd zetmeel, verpakkingsgas, drijfgas, rijsmiddel, complexvormer, stabilisator, verdikkingsmiddel, meelverbeteraar, contrastverhoger.

  Per E-nummer is er een officiële naam voor gebruik in ingrediëntenlijsten. Soms zijn er officiële synoniemen bij voorbeeld E120 = Cochenille = karmijnzuur = karmijn. Soms zijn er voor hetzelfde additief meerdere specificaties oftewel toegelaten vormen of productiewijzen. Die worden vermeld met romeinse nummers en hebben een specifiekere officiële naam (in schuindruk vermeld in de additievenlijst), die ook in ingrediëntenlijsten mag gebruikt worden.


  Zoetstoffen

  De zoetstoffen kunnen ingedeeld worden in twee groepen:

  • Groep van de polyolen: sorbitol (E420), mannitol (E421), isomalt (E953), polyglycitolstroop (E964), maltitol (E965), lactitol (E966), xylitol (E967) en erytritol (E968)
  • Groep van kunstmatige zoetmiddelen: acesulfaam K (E950) , aspartaam (E951), cyclamaten (E952), saccharinen (E954), sucralose (E955), thaumatine (E957), neohesperidine DC (E959), steviolglycosiden (E960), neotaam (E961), aspartaam-acesulfaamzout (E962) en advantaam (E969).

  Groep 1 heeft ongeveer dezelfde zoetkracht als suiker en levert ook een deel energie, namelijk 2,4 kcal/g (vergelijk met 4 kcal/g voor suiker). Voor erytritol geldt echter 0 kcal/g.

  De intensieve zoetstoffen hebben een veel grotere zoetkracht dan suiker (bij voorbeeld aspartaam is 200 maal zoeter dan suiker) en leveren geen calorieën.

  Er zijn grote verschillen in zoetkracht tussen de ene en de andere intense zoetstof:

  • 1 suikerklontje levert 20 kcalorieën.
  • 1 tabletje kunstmatig zoetmiddel levert 0,3 kcalorieën.

  Beiden hebben echter dezelfde zoetkracht.