Nubel vzw

Oprichting

De v.z.w. Nubel (Nutriënten België) werd op 9 maart 1990 opgericht.
Vernieuwde statuten gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 13 juli 2009.

De v.z.w. Nubel beheert de nutritionele, wetenschappelijke informatie over de voedingsmiddelen die in het normale Belgische voedingspatroon voorkomen.

De verdere ontwikkeling van de Nubel-gegevensdatabank werd mede mogelijk gemaakt door het federaal Impulsprogramma "Gezondheidsrisico's" uitgevoerd op initiatief van de Belgische Staat - Diensten van de Eerste Minister - Federale Diensten voor wetenschappelijke, technische en culturele aangelegenheden.

Doelstelling

De v.z.w. Nubel heeft tot doel:

  • het beheren, het samenstellen en het op peil houden van een wetenschappelijke databank van nutriënten in voedingsmiddelen;
  • het uitwisselen van informatie met instituten en organisaties die hetzelfde doel nastreven op nationaal en internationaal niveau;
  • het beschikbaar stellen van gegevens uit deze databank aan derden:
   • medisch- en paramedisch korps
   • onderwijs
   • distributiesector
   • producent
   • wetenschappelijke instellingen
   • patiëntenverenigingen en van de consument in het algemeen.
  • het ontwikkelen van projecten in samenwerking met onder andere:
   • het Nationaal Voedings- en Gezondheidsplan
   • de Voedselconsumptiepeiling
   • de Wetenschappelijke Raad Nubel
   • de Voedingsindustrie
   • de Voedingsdistributie;
  • het geven van voorlichting betreffende zijn activiteiten op nationaal en internationaal niveau zoals deelnemen aan het Europees netwerk rond nutritioneel databankbeheer.
Beleidsplan 2021
Het volledige beleidsplan kan u hier raadplegen

Structuur

De v.z.w. Nubel is samengesteld uit:
 • een Raad van Bestuur
 • een Wetenschappelijke Raad
 • een secretariaat

Nubel structuur


De v.z.w. Nubel bestaat enerzijds uit partners van de publieke sector:
 • Federale Overheidsdienst Volksgezondheid,
  Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu,
  Directoraat-generaal Dier, Plant en Voeding (FOD Volksgezondheid)
 • Sciensano

De v.z.w. Nubel bestaat anderzijds uit partners van de private sector:
 • de Federatie Voedingsindustrie (FEVIA)

Een vereniging die belangstelling heeft om als aangesloten lid bij de v.z.w. Nubel aan te sluiten, kan een aanvraag indienen per e-mail. De Raad van Bestuur onderzoekt deze kandidaturen en stelt daarbij de volgende voorwaarden :

 • de kandidaten aangesloten leden moeten als vereniging maatschappelijk relevant werk verrichten;
 • de doelstellingen van de aangesloten leden en van Nubel moeten in elkaars verlengde liggen;
 • een actieve wisselwerking tussen beide partijen wordt verwacht;
 • er wordt geen financiële bijdrage gevraagd.

Zie ook onze lijst met aangesloten leden ("Links").


Nubel mag ook beroep doen op een aantal steunende leden

Zie lijst met onze partners.


Samenstelling

De Voorzitter van de Raad van Bestuur & Directiecomité is de heer Tom Auwers

Voorzitter directiecomité van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.

De werkzaamheden van de vzw Nubel worden uitgevoerd door:

 • Mevr. Carine Seeuws, Business Unit Manager,
 • Mevr. Aurore Van Der Wilt, diëtiste.

Nubel-team: Carine en Aurore

 

De Wetenschappelijke Raad koos als voorzitter Prof. Dr. J. VAN CAMP.
De Wetenschappelijke Raad is samengesteld uit op voedingsgebied deskundige wetenschappers, afkomstig van alle Belgische universiteiten en onderzoekscentra.

Deze Raad staat in voor:

 • het beoordelen en valideren van analysecijfers
 • het evalueren van de behoeften van de gebruikers